0 Shares

Kommunikation forebygger arbejdsulykker

Bedre kommunikation forebygger arbejdsulykker

Projekt fra NCC viser, at nedslidning, arbejdsulykker og mistrivsel kan forebygges, hvis man taler sammen.

Et projekt, som NCC med midler fra Forebyggelsesfonden har gennemført på Bellahøj Bad, viser, at jo mere de ansatte og ledelsen på byggepladserne taler sammen, jo bedre bliver arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel.

Erfaringer fra projektet bliver nu formidlet i et hæfte. Formålet er, at historier og oplæg til debat om forskellige problematikker omkring nedslidning og svigt i byggeriet, skal inspirere andre virksomheder til at sætte fokus på, hvordan nedslidning og svigt i arbejdsprocessen kan undgås.

– Vi har med dette hæfte valgt at beskrive to ting fra projektet. For det første beskriver vi de metoder, der blev brugt under projektet. Metoderne er en del af den nye vej, byggebranchen må gå, hvis man vil ulykker og nedslidning til livs. For det andet har vi beskrevet en række eksempler på svigt, da svigt ofte er den direkte eller den bagvedliggende årsag til nedslidning, fortæller Stig Christensen, sikkerhedskoordinator for NCC på Bellahøj Bad.

Af hæftet fremgår det således, at ledelsen bærer et stort ansvar for at forebyggelse af nedslidning på en byggeplads lykkes. Det er ledelsen, det vil sige projektchefer, arbejdsledere og sjak-formænd, der skal udvikle en ledelsesstil, der fremmer samarbejde, god kommunikation og anerkendelse. Desuden viser erfaringerne, at det er nødvendigt at inddrage medarbejderne og for eksempel inddrage dem i planlægningen af arbejdet og ikke mindst i evaluering af arbejdet, når opgaven er løst.

Både Stig Christensen og Karin Parbst, Arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Byggeri , som har været tovholdere på projektet peger på, at opgør med ”hovsa-løsninger” er en vigtig del af arbejdet for at forebygge nedslidning.

Et eksempel på en hovsa-løsning, som NCC oplevede på Bellahøj Bad, var en situation hvor en betonpumpe ikke kunne nå hen til arbejdsstedet og derfor måtte støbeslangerne slæbes manuelt. Slangen til betonpumpen var 4 tommer tyk og fyldt med beton, som gjorde den meget tung at slæbe rundt med. Samtidigt blev man udsat for kraftige stød i kroppen, når pumpen sendte trykstød med beton gennem slangen. Denne proces er hårdt fysisk og nedslidende arbejde, som kunne have været undgået, hvis området hvor betonpumpen oprindeligt skulle have været placeret, ikke var blevet ændret eller hvis en større pumpe var blevet indlejret da man blev bekendt med problematikken.

– Det er sådanne eksempler, der i længden nedslider medarbejderne, øger sygefraværet, skærper risikoen for arbejdsulykker, forsinker produktionen og tidsplanen, ødelægger samarbej­det, og skaber generelt dårlig stemning på hele byggesagen, siger Karin Parbst.

Både hun og Stig Christensen håber, at NCC-projektet og de erfaringer, der er gjort kan bruges som inspiration, oplæg til debat og nye handlinger, som kan bringe byggebranchen videre. I hæftet kan der også læses om tiltag som symbolhandlinger, akkorder og byggepladsinstruktioner ved opstart.

Dansk Byggeri
Nr. Voldgade 106, Postboks 2125
1015 København K
www.danskbyggeri.dk

Leave a comment:

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Leave a comment:

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.